Usługi

Pełne i profesjonalne wsparcie inwestycji: od planowania do nadzoru.

Doradztwo

Świadczymy usługi wsparcia technicznego i prawnego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych w Polsce i poza jej granicami.

Pomagamy w znalezieniu optymalnych technologii i rozwiązań technicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta. Konsultujemy zasadność oraz sposób wprowadzania nowych produktów na rynek budowlany. Udzielamy także pomocy technicznej i prawnej przy zastrzeganiu nazw lub patentowaniu wyrobów budowlanych.

Szukasz profesjonalistów, którzy nie boją się wyzwań i dużych projektów?

Zadzwoń do nas!

Projekty

Wykonujemy opracowania projektowe w zakresie koncepcji, projektów do pozwolenia na budowę, ...

...projektów wykonawczych i warsztatowych budynków, budowli i obiektów inżynierskich a także linii technologicznych do produkcji prefabrykatów, łącznie z projektami form oraz urządzeń hydraulicznych umożliwiających sprężanie elementów strunobetonowych i kablobetonowych.

Koordynacja

Koordynujemy realizacje przedsięwzięć budowlanych dla obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, biurowych, mostowych, wodnych, komunikacyjnych.

Obsługujemy kopalnie w zakresie realizacji inwestycji górniczych i inżynierskich powiązanych z branżą budowlaną. Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem przy odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, zarówno z zakresu architektury wczesnośredniowiecznej po zabytkowe obiekty przemysłowe.

Zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt dużych projektów budowlanych. Zobacz wybrane z nich!

Przejdź

Nadzory

Na etapie realizacji inwestycji podejmujemy się sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami ogólnobudowlanymi i branżowymi.

Reprezentujemy Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Sprawdzamy jakość wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobiegamy zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Potwierdzamy faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie ewentualnych wad, a także, na żądanie Inwestora, kontrolujemy rozliczenia budowy.